bezoekers

sinds 04/2005

laatste update

18/04/2019

 
 
 


Woordenschat is een belangrijk onderdeel van begrijpend lezen. Wanneer in een tekst meer dan 5% onbekende woorden zitten, is het onmogelijk om de tekst te begrijpen. Er zijn kort gezegd vier factoren die van invloed zijn op begrijpend lezen: vlot technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld en leesplezier. Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken. Begrijpend lezen is het begrijpen van wat je leest (tekstbegrip). 

Lees veel en vaak. Om begrijpend te kunnen lezen moet een kind goed technisch kunnen lezen. Een kind leert met name goed technisch te lezen door veel te lezen (leeskilometers maken). Veel lezen en oefenen met lezen draagt dus bij aan goed begrijpend lezen. Lees samen en geef het goede voorbeeld door ook een krant of boek open te slaan, als uw kind zelfstandig leest.

  

Speelgoed algemeen