bezoekers

sinds 04/2005

laatste update

18/04/2019

 
 

13 kenmerken van kinderen met dyslexie: 

Spreken: 

• Als kind laat begonnen met praten

• Moeilijkheden met de uitspraak van woorden

• Begrippen als voor/achter en links/rechts worden door elkaar gehaald

• Moeite met het onthouden van namen

Schrijven:

• Moeite met het opschrijven van ideeën

• Slecht handschrift

• Rommelig, ongeorganiseerd schoolwerk

• Veel spellingfouten

• Moeite met overlezen van eigen tekst

Lezen:

• Moeite met leren lezen

• Omdraaien van letters of de lettervolgorde tijdens het lezen

• Woorden verkeerd benoemen of overslaan

• Hakkelen bij het lezen van langere woorden

Wat nu?

Er zijn nog veel andere oorzaken waarom kinderen trager leren lezen of schrijven. Je kan pas over dyslexie praten als er na intensieve hulp op langere termijn geen of weinig vooruitgang merkbaar is. Vertoont uw kind één of meerdere van deze kenmerken en wilt u meer zekerheid?

Ga dan eens langs bij het CLB, een logopedist of een zorgleerkracht op school. Tenslotte willen we ook benadrukken dat dyslexie geen enkele invloed heeft op andere intellectuele capaciteiten, zoals begrijpen of redeneren. Dyslectische mensen kunnen net zo goed een succesvolle carrière hebben. Genieën zoals Leonardo da Vinci, Picasso, Mozart en Einstein hebben dit reeds ruimschoots bewezen.

 

  

Audio & beeld