bezoekers

sinds 04/2005

laatste update

19/04/2019

 
 

Kern 1: ik - maan - roos - vis

In deze kern leert uw kind:

Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e

Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Kern 2: teen - een - neus - buik - oog

In deze kern leert uw kind:

Letters: t – n – b – oo – ee

Woorden: teen - een - neus - buik - oog

Kern 3: doos-poes-koek-ijs

In deze kern leert uw kind:

Letters: d - oe - k - ij - z

Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

Kern 4: huis-weg-bos-tak-hut

In deze kern leert uw kind:

Letters: h - w - o - a - u

Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

Kern 5: reus-jas-riem-bijl

In deze kern leert uw kind:

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

 

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

In deze kern leert uw kind:

Letters: g - ui - au - f - ei

Woorden: geit, pauw, duif, ei

 

Kern 7: sch-woorden en ng-woorden

In deze kern leert uw kind:

Letters: hoofdletters Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank

 

Kern 8: bank - licht

In deze kern leert uw kind:

Woorden: bank en licht

Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') 

Kern 9: bedoel - verhaal - gezin

Dit leert uw kind in deze kern:

Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.

 

Kern 10: moeder-geluk-eerlijk

In deze kern leert uw kind:

vooral woorden met 2 lettergrepen

Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel).  

 

Kern 11: vragen, prachtig en appelmoes

In deze kern leert uw kind:

Woorden met 2 en 3 lettergrepen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning.  

 

Kern 12: de basis is gelegd

In deze laatste kern:

Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.